loader image

Zgłoś szkodę

Przydarzyła Ci się stłuczka, Twój dom ucierpiał w wyniku nawałnicy lub odniosłeś obrażenia? By uzyskać odszkodowanie, konieczne jest zgłoszenie szkody. Procedurę odszkodowania poprzez wypełnienie formularza internetowego rozpoczniesz od przejścia na stronę odpowiedniego ubezpieczyciela (poniżej dokonasz zgłoszenia szkody w Allianz, HDI, TU INTER Polska, InterRisk TU, PZU, TUW, TUZ Ubezpieczenia, Uniqa lub Warcie). Następnie wybierz, czego dotyczy Twoje zgłoszenie, uzupełnij wymagane dane oraz załącz niezbędne dokumenty i zdjęcia uszkodzeń. Jeśli w oparciu o zgromadzone materiały i ewentualne oględziny szkody towarzystwo ubezpieczeniowe pozytywnie rozpatrzy sprawę, przystąpi do wypłacenia świadczenia, które zakończy proces likwidacji szkody.

Ważne informacje

  • Wypełniając formularz, poproszony zostaniesz o podanie informacji dotyczących okoliczności zdarzenia, szkody, poszkodowanego oraz sprawcy. W zależności od tego, czego dotyczyć będzie Twoje zgłoszenie, potrzebne mogą być dodatkowe informacje i dokumenty, np. w razie kolizji drogowej konieczne będą dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz notatka policyjna lub oświadczenie spisane ze sprawcą. W przypadku choroby niezbędna może okazać się dokumentacja medyczna;
  • Pamiętaj o tym, by wykonane przez Ciebie zdjęcia możliwie jak najlepiej ilustrowały zniszczenia. Ułatwi to towarzystwu ubezpieczeniowemu odpowiednie wycenienie szkody;
  • Warto przed zgłoszeniem szkody zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia polisy. W OWU znajdziesz informacje na temat zakresu swojego ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności.

Formularze zgłoszenia szkody