loader image

Gwarancja ubezpieczeniowa – czym jest i czy warto z niej korzystać?

Poradnik ubezpieczeniowy

Przedsiębiorco! Planujesz wziąć udział w przetargu? Wykonujesz kontrakty na rzecz innych podmiotów biznesowych? W poniższym tekście dowiesz się, czym są gwarancje kontraktowe i jak mogą Ci się przydać w podejmowaniu inwestycji.

Gwarancja ubezpieczeniowa – co to jest?

Gwarancja ubezpieczeniowa jest potwierdzeniem zdolności firmy do realizacji kontraktu. Nie należy mylić tej usługi z ubezpieczeniem. Gwarancja ubezpieczeniowa jest formą poręczenia, ponieważ w przypadku niespełnienia lub złamania warunków umowy zapewnia wypłacenie środków kontrahentowi. Należy jednak pamiętać, że w późniejszym terminie klient będzie musiał spłacić dług zaciągnięty u towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dłużnik, wierzyciel, gwarant – kto jest kim?

Sednem gwarancji ubezpieczeniowej jest trójstronna relacja pomiędzy dłużnikiem, wierzycielem i gwarantem. Każdemu z nich przysługują inne zadania. Gwarantem określane jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Z kolei beneficjentami mogą być klienci, osoby fizyczne oraz inne przedsiębiorstwa, występujący w roli potencjalnych wierzycieli. W sytuacji, gdy konieczna będzie wypłata określonej kwoty w ramach gwarancji ubezpieczeniowej, zleceniodawca będzie określany mianem dłużnika, ponieważ musi oddać fundusze, które gwarant wypłacił za niego.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancja zapłaty wadium

Ten rodzaj gwarancji jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy biorą udział w przetargach. Celem tego jest zwolnienie z angażowania własnych środków finansowych podczas wpłacania kwoty wadium organizatorowi przetargu. Dodatkowo, zapewnia wypłatę świadczenia w sytuacji, gdy oferent odmówi zawarcia umowy lub z innego powodu naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Ten rodzaj gwarancji zabezpiecza prawidłową realizację inwestycji, dostaw lub usług. Zabezpiecza roszczenia zamawiającego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zawartych w umowie, co jednocześnie przekłada się na zwiększenie wiarygodności firmy.

Gwarancja usunięcia wad lub usterek

To zobowiązanie gwaranta do wypłacenia określonej kwoty na rzecz beneficjenta, czyli podmiotu, dla którego była wykonywana praca. Świadczenie jest wypłacane w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się odpowiednio z wykonania określonej umowy lub nie usunął usterek w czasie obowiązywania gwarancji.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Gwarancja ubezpieczeniowa – jakie są korzyści?

Gwarancja ubezpieczeniowa ma wiele zalet zauważalnych z perspektywy obu stron angażujących się w podpisanie kontraktu. Jest pewnego rodzaju buforem bezpieczeństwa dla każdego z nich. Wyróżniliśmy kilka ważnych korzyści, które zapewnia ta usługa.

1.Potwierdzenie wiarygodności firmy

Zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się udzielić gwarancji dokładnie przyjrzy się firmie oraz inwestycji, a także przeanalizuje ryzyko finansowe, które może wystąpić. Wezmą pod uwagę m.in. wypłacalność dłużnika, wartość likwidacyjną firmy oraz przygotowanie pod względem strukturalnym i techniczno-technologicznym. Oznacza to, że uzyskanie gwarancji może sprawić, że kontrahent podpisując umowę, będzie czuł się pewniej, co zwiększy szansę na podjęcie współpracy.

2. Płynność finansowa

Gwarancja ubezpieczeniowa jest formą zapewnienia płynności finansowej – dzięki temu środki finansowe nie są blokowane na koncie inwestora, lecz pozostają do dyspozycji. Dodatkowo, koszt uzyskania gwarancji jest znacznie niższy niż prowizja i oprocentowanie naliczane od kwoty kredytu obrotowego.

3. Oszczędność czasu

Szybkie podejmowanie decyzji może być kluczowe w inwestycjach przetargowych. Uzyskanie gwarancji może nastąpić od ręki, co niewątpliwie jest sporym atutem. Przedsiębiorca, który ma zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę o limit nie musi szukać każdorazowo zabezpieczenia kontraktu, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe jest zaznajomione z stanem finansowym firmy.

Gwarancje ubezpieczeniowe – czy warto z nich korzystać?

Korzystanie z gwarancji ubezpieczeniowych niesie za sobą szereg korzyści, zwłaszcza w zawieraniu intratnych kontraktów przetargowych. Są wygodną i opłacalną formą poręczenia i zarazem potwierdzenia wiarygodności inwestycji. Dzięki temu każda ze stron podpisujących umowę będzie czuła się bezpieczniej, co może wpłynąć na nawiązanie udanej współpracy.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Potrzebujesz  ubezpieczenia?

Skontaktuj się
z nami już teraz!

797 212 366

Podaj numer - oddzwonimy!

kliknij i podaj numer

Przeczytaj także