loader image

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości – czy jest obowiązkowe?

Poradnik ubezpieczeniowy, Mieszkalnictwo

Na osobie pełniącej funkcję zarządcy nieruchomości spoczywa szereg obowiązków, za niedopełnienie których może ponieść srogie konsekwencje. Jednak, jakkolwiek mocno by się nie starał, jest tylko człowiekiem i zdarza się, że popełnia błędy. Z tego powodu tak ważne jest ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości.

Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomością bez wątpienia jest obarczone ogromną odpowiedzialnością. Wymaga nie tylko dużego nakładu pracy, ale też kompetencji i doświadczenia. To, czym konkretnie zajmuje się zarządca, zależy od umowy zawartej z właścicielem budynku. Na ogół jednak zakres obowiązków osoby gospodarującej nieruchomością jest bardzo szeroki.

Do podstawowych zadań należy utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynku. Wiąże się z tym konieczność przeprowadzania bieżących napraw i remontów, ale też regularnych przeglądów oraz kontroli np. instalacji elektrycznej. Oprócz tego zarządca odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców budynku. Może być też odpowiedzialny za stan finansów związanych z nieruchomością, bieżące administrowanie, podnoszenie wartości rynkowej obiektu i zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

OC zarządcy nieruchomości – co to jest?

Zarządca nieruchomości wykonuje pracę na własne ryzyko, co oznacza, że w przypadku wyrządzenia szkód teoretycznie odpowiada własnym majątkiem. W praktyce to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobie trzeciej, jeśli poniosła straty z winy zarządcy w ramach wykonywania przez niego obowiązków lub ich zaniechania.

Co istotne, jeśli zarządca zatrudnia pracowników, nie potrzebują oni dodatkowych polis OC. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczenie zarządcy obejmuje również szkody wyrządzone przez współpracowników.

Czy zarządca nieruchomości musi mieć OC?

Gdy zakres zadań jest szeroki, a odpowiedzialność wielka, warto zabezpieczyć się finansowo na wypadek popełnienia błędu. W przypadku zarządcy nieruchomości wykupienie polisy OC nie jest jednak kwestią decyzji, a obowiązku nałożonego przez ustawodawcę. Zgodnie z art. 186 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Kary za brak OC zarządcy nieruchomości

Zarządca jest zobowiązany ubezpieczyć się nie później niż dzień przed rozpoczęciem swojej działalności. Zgodnie z przepisami kopia ubezpieczenia OC powinna zostać dołączona do umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. W przypadku gdy dokumentu brakuje, zarządca musi liczyć się z konsekwencjami, które również zostały określone przez ustawodawcę. Jeśli właściciel budynku wezwie zarządcę do przedłożenia kopii polisy, a ten mimo to tego nie zrobi, to po upływie 7 dni jego umowa o zarządzanie nieruchomością może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Co więcej, brak ubezpieczenia oznacza dla zarządcy nieruchomości konieczność zapłacenia kary w wysokości od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zarządca długo zwlekał z ubezpieczeniem się, a rozmiar jego działalności jest duży, to kara może wynieść nawet 40 tysięcy złotych.

Odszkodowanie od zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości w ramach pełnienia swojej funkcji może doprowadzić do szeregu niebezpiecznych zdarzeń, w wyniku których straty poniosą mieszkańcy budynku. W jakich przypadkach mogą liczyć na odszkodowanie? Przyjrzyjmy się dwóm przykładom:

Państwo Kowalscy od lat mieszkają w bloku. Kilka dni temu doszło do zalania ich mieszkania. Choć na początku winą obarczyli sąsiada z piętra wyżej, szybko okazało się, że odpowiedzialny za szkodę jest zarządca nieruchomości. Nie zadbał o dokonanie przeglądu instalacji wodnej, która – jak się okazało – była uszkodzona i doprowadziła do zniszczenia lokalu państwa Kowalskich. Małżeństwu wypłacono odszkodowanie z OC zarządcy nieruchomości.

Julia jak każdego ranka szykowała się do pracy. Ten dzień był jednak inny niż wszystkie, dlatego że w nocy spadł śnieg, a na zewnątrz panowały niemal arktyczne mrozy. Kiedy wyszła ze swojego bloku, okazało się, że chodnik przylegający do budynku nie został odśnieżony, a do tego jest oblodzony. Choć starała się nim ostrożnie przejść, nie udało jej się uniknąć wypadku. Upadła tak niefortunnie, że złamała rękę. Na szczęście mogła liczyć na odszkodowanie z OC zarządcy nieruchomości.

Podane przykłady pokazują, że towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić poszkodowanym rekompensatę, kiedy ubezpieczony zarządca nie wywiązał się ze swoich obowiązków dotyczących przeglądu technicznego i odśnieżania chodników. Są to jednak jedynie dwie z wielu sytuacji, kiedy z winy zarządcy może dojść do awarii lub wypadku powodującego szkody.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Ile kosztuje OC zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości kupi polisę już za około 400 złotych. Wysokość stawki zależy jednak od kilku czynników. Wśród nich mogą znajdować się m.in.: wysokość uzyskiwanych przychodów, staż wykonywania zawodu, wybrana suma gwarancyjna, zakres udzielanej ochrony, liczba zarządzanych obiektów i ewentualne zatrudnianie pracowników. Oczywiście towarzystwa ubezpieczeniowe sprawdzą też historię ubezpieczeniową danego zarządcy. Jeśli nie jest bezszkodowa, odbije się to negatywnie na wysokości składki. Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości mają w tej chwili w swojej ofercie m.in. PZU, Uniqa i Allianz.

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – suma gwarancyjna

Ustawę, która nakłada na zarządcę obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, uzupełnia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Dokument reguluje m.in. kwestię sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnej wysokości rekompensaty, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu z polisy OC zarządcy nieruchomości. Ustawodawca ustalił, że minimalna wysokość tej sumy wynosi 50 tysięcy euro dla wszystkich zdarzeń w okresie obowiązywania ubezpieczenia. Zarządca może ubezpieczyć się na wyższą sumę, jednak będzie się to wiązać ze wzrostem ceny składki. Mimo to warto rozważyć taką ewentualność, dlatego że w przypadku szkody przekraczającej wartość polisy OC zarządca będzie musiał pokryć resztę odszkodowania z własnej kieszeni. Kiedy natomiast zarządza dużymi nieruchomościami, musi liczyć się z tym, że może doprowadzić do nawet milionowych szkód.

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości

Odpowiedzialność spoczywająca na barkach osoby zawodowo zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami jest ogromna. Równie ogromne mogą być też konsekwencje wynikające z błędów i zaniedbań zarządcy. Z tego powodu nie dziwi fakt, że ubezpieczenie OC jest w tej profesji obowiązkowe. Polisa z jednej strony zabezpiecza finansowo zarządcę, sprawiając, że wykonywanie tego zawodu jest opłacalne, z drugiej –  powoduje wzrost zaufania u klientów.

Skontaktuj się z naszymi agentami, by skorzystać z ubezpieczenia.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Potrzebujesz  ubezpieczenia?

Skontaktuj się
z nami już teraz!

797 212 366

Podaj numer - oddzwonimy!

kliknij i podaj numer

Przeczytaj także