loader image

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – co warto wiedzieć?

Mieszkalnictwo, Poradnik ubezpieczeniowy, Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – co warto wiedzieć?

Fotowoltaika stale zyskuje na popularności. Choć inwestycja jest opłacalna, nie należy do tanich. Warto więc zabezpieczyć panele fotowoltaiczne na wypadek zniszczeń, kupując odpowiednie ubezpieczenie instalacji. Jak to zrobić i ile będzie nas to kosztować?

Fotowoltaika – czym jest?

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii z każdym rokiem staje się coraz bardziej powszechne. Może to wynikać z rosnącej świadomości ekologicznej Polaków, jednak wydaje się, że głównym czynnikiem tych zmian są stale rosnące – zwłaszcza w ostatnim czasie – ceny prądu i tradycyjnych źródeł energii takich jak węgiel. Surowca zaczyna brakować w naszym kraju, dlatego przewiduje się, że coraz więcej ludzi i firm zacznie rozglądać się za alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii.

Rozwiązaniem tych problemów są m.in. panele fotowoltaiczne pozwalające uzyskać prąd z promieni słonecznych, a w konsekwencji ogrzać wodę, dom, oświetlić budynek i zasilić domowe urządzenia. Jest to źródło energii nie tylko przyjazne środowisku, ale też niewyczerpalne, z którego korzystać mogą zarówno małe gospodarstwa domowe, jak i duże firmy.

Panele fotowoltaiczne pozwalają oszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, ale są opłacalne również z innego powodu – generują dodatkowe zyski. Dzieje się tak dlatego, że nadwyżkę uzyskanej energii można odsprzedać przedsiębiorstwu, które zajmuje się jej dystrybucją. Co więcej, istnieją dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. To sprawia, że ten sposób pozyskania energii elektrycznej jest jeszcze bardziej atrakcyjny.

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Osoba decydująca się na instalację fotowoltaiczną, musi liczyć się z tym, że jest to dość kosztowna sprawa. W przypadku domu jednorodzinnego zakup i montaż fotowoltaiki to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poza tym panele fotowoltaiczne nie są odporne na uszkodzenia w wyniku np. wiatru lub gradu. Wobec tego tak drogą inwestycję na pewno warto ubezpieczyć. To, w jaki sposób można to zrobić, zależy od rodzaju posiadanej instalacji.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Panele fotowoltaiczne a polisa mieszkaniowa

Panele fotowoltaiczne na dachu i ścianach domu zaliczane są do tzw. elementów stałych nieruchomości, w związku z czym można je ubezpieczyć w ramach podstawowego wariantu polisy mieszkaniowej. Takie ubezpieczenie będzie chronić i instalację, i pozostałe elementy stałe domu, w tym np. podłogi, drzwi lub okna.

Z kolei panele fotowoltaiczne niebędące w zarysie budynku, a więc zamontowane na terenie posesji lub na budynkach niemieszkalnych można ubezpieczyć tylko poprzez rozszerzenie standardowego wariantu polisy o budowle lub inne obiekty znajdujące się na działce mieszkalnej. Mogą to być m.in. garaże, schowki ogrodowe, altany, warsztaty lub stodoły. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, że każdy dodatek do umowy ubezpieczeniowej pociąga za sobą wzrost ceny składki.

Instalacja fotowoltaiczna będzie chroniona finansowo tak długo, jak okres trwania polisy mieszkaniowej. Tę natomiast zawiera się najczęściej na rok. Po upływie tego czasu umowę można przedłużyć lub skorzystać z oferty innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Fotowoltaika – ubezpieczenie niezależne od domu

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych jako odrębnego produktu. W tym przypadku nie ma znaczenia miejsce zamontowania paneli, a zakres ochrony jest różny w zależności od ubezpieczyciela.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może pokryć koszt naprawy elementów instalacji, które zostały uszkodzone w wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych związanych z naturą, takich jak np. wyładowania atmosferyczne, powódź, wiatr, pożar, grad, upadek drzewa lub masztu. Odszkodowanie przysługuje również wtedy, kiedy zniszczenie jest efektem działań osób trzecich. Chodzi tu przede wszystkim o wandalizm i dewastację, ale też kradzież. Polisa może też zrekompensować straty finansowe, które właściciel fotowoltaiki poniósł wskutek przerwy w pracy instalacji. Ponadto niektórzy ubezpieczyciele zapewniają częściowe pokrycie kosztów demontażu zużytych paneli lub usuwania pozostałości po szkodzie. Bywa, że zniszczone elementy instalacji trzeba zastąpić nowymi, które w związku z postępem technologicznym są droższe – w tym przypadku również można uzyskać wsparcie finansowe.

Należy pamiętać, że to, co obejmuje polisa, zależne jest od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli natomiast komuś zależy na szerokim zakresie ochrony, może zdecydować się na ubezpieczenie obejmujące wszelkie ryzyka (All Risk)

Panele fotowoltaiczne – kiedy nie otrzymamy odszkodowania?

Bywa tak, że mimo posiadania polisy, która ma chronić instalację fotowoltaiczną, ubezpieczyciel odmówi wypłacenia środków w przypadku szkody. W jakich okolicznościach może do tego dojść? Przyjrzyjmy się jednemu z przykładów:

Jakiś czas temu pan Marek, w obliczu wzrastających kosztów zakupu energii elektrycznej, zdecydował się na instalację fotowoltaiki w swoim domu. Panele zostały zamontowane przez wyspecjalizowaną firmę na dachu pomieszczenia gospodarczego stojącego na podwórzu. Jeszcze tego samego dnia 50-latek postanowił ubezpieczyć panele, co też wkrótce zrobił. Mężczyzna był bardzo zadowolony z inwestycji. Niestety po jakimś czasie niezwykle silny wiatr zerwał konstrukcję paneli fotowoltaicznych, narażając pana Marka na ogromne koszty. Towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarł umowę, po dokładnych oględzinach stwierdziło, że nie wypłaci odszkodowania z powodu błędów powstałych w wyniku instalacji paneli. Jak się okazało, za zerwanie konstrukcji odpowiedzialni byli pracownicy firmy montażowej – nie przytwierdzili paneli odpowiednio mocno do powierzchni dachu.

Grupa BeSafe - Multiagencja ubezpieczeniowa Toruń / Grudziądz / okolice

Jak pokazuje przykład, odszkodowanie z polisy nie przysługuje wtedy, kiedy wada powstała przed zakupem ubezpieczenia i za którą odpowiedzialność ponosi producent lub instalator paneli. Oprócz tego towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty środków, kiedy szkoda jest skutkiem celowego działania, niewłaściwego użytkowania, rażącego niedbalstwa lub naturalnego zużycia. Odszkodowania nie uzyskamy również wtedy, kiedy np. szkoda powstanie wskutek trzęsienia ziemi lub upadku drzewa przy niewłaściwej wycince.

Co istotne, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają maksymalną wysokość odszkodowania, którą wypłacą na wypadek uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej. Zawsze warto dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W OWU znajdziemy informacje na temat nie tylko limitów, ale też zakresu ochrony i wyłączeń odpowiedzialności, a więc dowiemy się, w jakich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci rekompensatę i kiedy zwrot środków nie zostanie przyznany.

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Nie da się jednocześnie stwierdzić, z jakim kosztem wiąże się zakup ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych. Jest to zależne od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, ale nie tylko. W przypadku gdy panele fotowoltaiczne zostaną ubezpieczone w ramach polisy mieszkaniowej, do wartości całej nieruchomości doliczona zostanie wartość instalacji i na tej podstawie ubezpieczyciel oszacuje wysokość składki. Weźmie pod uwagę m.in. powierzchnię budynku i liczbę zamontowanych paneli. Na cenę również będą miały wpływ wybrane rozszerzenia umowy.

Chcąc kupić produkt w dobrej cenie, warto porównać oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Najlepiej zrobić to przy pomocy internetowego kalkulatora polis mieszkaniowych. Po wprowadzeniu do niego parametrów dotyczących nieruchomości i zaznaczeniu zakresu ochrony, który nas interesuje, otrzymamy gotowe oferty.

 

Potrzebujesz  ubezpieczenia?

Skontaktuj się
z nami już teraz!

797 212 366

Podaj numer - oddzwonimy!

kliknij i podaj numer

Przeczytaj także